Naujienos

2022.07.18

"Vičiūnų grupės" pozicija dėl verslo santykių su Rusija nutraukimo

"Vičiūnų grupės" pozicija dėl verslo santykių su Rusija nutraukimo

Patvirtiname, kad mūsų pozicija išlieka nepakitusi, mes smerkiame Rusijos agresiją ir nepertraukiamai vykdomus karinius veiksmus Ukrainoje, ir vienareikšmiškai palaikome Ukrainos laisvės kovotojus.

Esame apsisprendę verslo pasitraukimą vykdyti teisiškai patvirtintu ir racionaliausiu būdu – parduodant verslą užsienio ar vietos investuotojui.  Siekiant paspartinti pardavimo procesą, jam vadovauti pasamdėme tarptautinę profesionalių paslaugų įmonę EY (Ernst&Young).  Šiuo metu, „Vičiūnai Group“ ir verslo pardavimo Rusijoje konsultantai intensyviai bendrauja su visais potencialiais pirkėjais ir teikia  su įmonės veikla susijusią finansinę ir juridinę informaciją. Pasak verslo pardavimo konsultantų, tikėtina, kad verslo pardavimo procesas bus užbaigtas per šių metų vasarą.

„Po pirminių derybų tapo aišku, jog “Vičiūnai Group” parduos užsienio investuotojams Kaliningrado srityje esantį fabriką kartu su visa verslo struktūra bei su tuo susijusius aktyvus,“ – teigia „Vičiūnai Group“ valdybos narys, D. Matijošaitis. „Esame tikri, kad būsime vieni pirmųjų gamintojų realiai išėjusių iš Rusijos rinkos. Ne tik paskelbusių apie ketinimus ar pradėjusių išėjimo procesą,  bet ir realiai palikusių Rusiją bei visiškai nutraukusių su ja visus verslo santykius. Paprastai pardavimas trunka apie metus, todėl džiaugiamės, kad pradėjome šį procesą jau seniai ir užtikrintai judame link jo pabaigos“.

Derybų metu potencialūs pirkėjai išsakė reikalavimą, kad fabrikas Rusijoje turi būti pilnai funkcionuojantis: išsaugant žaliavų tiekimo grandines, darbuotojų darbo vietas, užtikrinant gamybos procesus. Tokio pobūdžio reikalavimas – įprasta praktika parduodant gamybinį verslą kartu su įrengimais, patalpomis, rinkos dalimi bei, tikėtina, prekiniu ženklu.

„Sandorio kandidatams pateikus savo reikalavimus, mes suprantame, jog kai kuriems mūsų konkurentams ar žmonėms nesusipažinusiems su detalia informacija gali kilti įvairių, su skaidrumu susijusių klausimų, - kalba Dainius Matijošaitis. - „Žaliavų įsigijimas yra tęstinis procesas. Žuvies produktai priklauso nuo žvejybos sezonų.  Jeigu pilnai nutrauktume žaliavų tiekimą, po fabriko perėjimo į kitas rankas, naujajam savininkui fabriko veiklos atnaujinimas užtruktų mažiausiai 3-4 mėnesius. Mes suprantame bendrą situacijos delikatumą, tačiau esame priversti atnaujinti žaliavų tiekimą iki sandorio sudarymo pabaigos.“

Norime pabrėžti, kad skleidžiama informacija apie gaunamas lėšas iš Rusijos biudžeto, bendradarbiavimą su sankcionuotais bankais bei santykius su Kremlių aptarnaujančiais tiekėjais yra klaidinga ir neatitinkanti tikrovės.

Pastaruoju metu „Vičiūnai Group“ sulaukė kaltinimų dėl išskirtinio bendradarbiavimo su Rusijos valdžia. Teigiama, jog iš Rusijos biudžeto yra gaunamos išmokos, dėl kurių grupė nepalieka Rusijos ir vilkina išėjimo iš šios rinkos procesą. Norime paaiškinti, jog Kaliningrado LEZ įmonės, tarp kurių yra ir „Vičiūnai Group“, vadovaujasi LEZ nuostatais, kurie reglamentuoja darbo vietų kūrimo ir verslo skatinimą subsidijų pagalba. „Vichiunai-RUS“ kaip ir kitos Kaliningrado LEZ veikiančios įmonės naudojasi šiomis subsidijomis. Tai yra laisvosios ekonominės zonos verslo sąlygos, kurios užtikrina užsienio įmonių investicijas ir darbo vietas Kaliningrado srityje.

Norime atsakyti ir į kaltinimus dėl bendradarbiavimo su sankcionuotais bankais: ВТБ,  "Альфа-банк" ir "Газпромбанк”. „Vičiūnai Group“ rusiškų įmonių bendradarbiavimas su minėtais bankais prasidėjo prieš bemaž 15 metų, kuomet jiems nebuvo taikomos jokios sankcijos. Bendradarbiavimas buvo pradėtas įprastu, konkursiniu būdu, atsižvelgiant į verslo finansavimo komercines sąlygas. Pagal su šiais bankais sudarytas įsipareigojimo sutartis šiuo metu, vykdomi atsiskaitymai, siekiant, kad įmonės finansiniai įsipareigojimai būtų išpildyti kaip įmanoma greičiau. 2022 metais jokios naujos sutartys su šiais bankais nebuvo sudarytos.

„Vičiūnai Group“ taip pat kaltinama tiekianti savo produkciją užkariautoms Ukrainos teritorijoms ar kažkokiems specialiems Rusijos objektams ar subjektams, įskaitant ir „Kremliaus bufetą“. Tai - netiesa.  Patvirtiname, kad savo klientų sąraše neturime nei vieno sankcijomis nubausto ar kitaip skandalingai pagarsėjusio kliento, taip pat jame nėra ir minėtų „Kremliaus bufeto“ tiekėjų. Tačiau mes neturime galimybės kontroliuoti kur mūsų produkciją platina didmenininkai ar mūsų HORECA klientai didžiuosiuose Rusijos miestuose.

„Vičiūnai Group“ nuo pat karo pradžios palaikė Ukrainos kovą už laisvę ir padeda laisvės kovotojams“, - sako Dainius Matijošaitis. Grupės įmonės suteikė pagalbą automobiliais ir maisto produktais. Pastaraisiais pagalba teikiama ligi šiol. Lietuvoje, rūpinamės karo pabėgėlių apgyvendinimu ir maitinimu, suteikiame galimybę dirbti.

Norime priminti, kad „Vičiūnai Group“ visa tiekiama produkcija prekybai Ukrainoje yra pagaminta Europos sąjungoje esančiuose fabrikuose.